KALİTE POLİTİKAMIZ

EMBOSAN  A.Ş. olarak faal halde olduğumuz; TEKSTİL BOYA VE TERBİYESİ  kapsamı dahilinde;

  • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak, bilgi, ileri teknoloji  ve teknik destek olarak en iyi hizmeti sunmak.
  • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyum ve yaratıcılığa teşvik ederek personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak
  • Çevreye saygısıyla, kullanıcısına güven vermesiyle sektöründe örnek ve lider firma pozisyonuna gelmek,
  • Sistemde tanımlanan süreçlerin ölçülebilir ve Risk / fırsat odaklı değerlendirilebilir, sürekli iyileştirmeye açık  yapıda tutmak
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uymak,

kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda EMBOSAN A.Ş. olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi, risk ve fırsat odaklı düşünme altyapısını geliştireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

Boya Şarj(LOT) Testi

Siparişinize uygulanacak işlemleri, siparişinize uygulamadan önce aynı su, boya ve kimyasal oranlarıyla siparişin numunesi üzerinde uygulaması işlemidir.

PH Testi

Gelen kimyasalın %10’luk çözeltisi hazırlanarak PH ölçümü yapılan kimyasalın kalitesinin saptanmasına yarayan bir testtir.

Katı Madde Testi

Katı madde tayin cihazı ve el ile yapılabilen bir test olup, katı kimyasallarda ki nem oranını ölçerek katı madde kalitesinin uygunluğunun ölçüm işlemidir.

Sertlik Testi

Su numunesinden 50ml. alınarak ve bir takım işlemler aracılıyla suyun sertliğinin ölçülerek uygunluğunun belirlenmesi işlemidir.
Siparişinizin istediğiniz özelliklere (çekmezlik, peelinglenme, yüzey bozulmalarını engelleme vs.) uygun olabilmesi için şiparişinizden alınan numuneler işletmemizde bulunan Fizik Laboratuarında bir dizi teste tabi tutulur.
Bilindiği gibi kalite işlem sonunda oluşturulan bir unsur değil, işin en başından sonuna kadar süre gelen bir amaçtır. Kalite bölümü de bu amaçla ula- şabilmek için işlem siparişinize uygulanmaya başlandıktan sonra bitene kadar siparişinizi denetim altında tutmaktadır. Kalite kontrolü faaliyetlerine örnek vermek gerekirse;

Boyahane işlemi biten siparişin renk kontrolünü yapmak, yıkama ve sürtme haslığı vs. kontrol etmek, kurutma aşamasında renk ve yüzey kontrolü, işlemler sonunda kalite kontrol makinasıda metrajlama yöntemi ile son kontrol yapılması olarak nitelendirebiliriz.

Kalite kontrol bölümü renk kontolünü gözle ve ayrıca spectrophotometer ile yapmaktadır. Ayrıca işlemler arasında gramaj, çekmezlik ve dönme testleri de yapılmaltadır. Sevk edilmeden önce yapılan son kontrollerde sipariş üzerinde hata tespit edilmişse, kalite kontrol makinesine alınan sipariş metrajlama ile tekrar kontrol edilir, hata ve nedeni gerekli mercilere raporlanarak hatanın giderilmesi işlemine başlanılır.

Laboratuar bölümümüzde sipariş istenilen rengi verebilmek için rengin boya oranlarını buluyoruz. Laboratuarımızda geniş bir renk arşivimiz bulunmaktadır. Renkler pipetleme makinemizde el değmeden üretilip, boyama ve kurutma işlemleri sonrasında siparişin renginin nasıl olacağıda laboratuarımızda bulunan kurutma ve boyama makinelerinde siparişin numunesi üzerinde çalışılarak görülüyor. Daha sonra hazırlanan rek kartelalanarak onay için müşteriye gönderiliyor.

SERTİFİKALARIMIZ