ZDHC (ZERO DISCHARGE OF HAZARDS CHEMICALS)

ZDHC Programı, 27 imza markası, 81 değer zinciri iştiraki ve 17 iştirakten oluşan bir işbirliğini içermektedir. Amaçları , Sınırlı Madde Üretimi (MRSL) , son üründeki yasaklı maddeler (RSL), Atık Su Kalitesi, Denetim Protokolü, Araştırma, ve Eğitim gibi alanlara odaklanarak öncelikli tehlikeli kimyasalların kullanımını ortadan kaldırmaktır. Çevreyi ve insan refahını iyileştirmek için tekstil, deri ve ayakkabı değer zincirindeki tehlikeli kimyasalların sıfır deşarjını sağlamaktır. Firmamız, ZDHC programını desteklemektedir ve  GATEWAY modülüne üyedir.